WiFi

Stabilt nettverk gir stabil hverdag

Hverdagen for de fleste familier består i dag av mobiltelefoner, laptoper, smarte tv mm.

Vi hjelper deg med WiFi løsninger for alle type boliger for å sikre stabilitet og hastighet når alle husets medlemmer er på nett.

Ta kontakt for mer info

Multirom lyd, streaming, lyd i flere rom