Drift og vedlikehold

Komplette varige leveranser

En komplett leveranse krever kompetanse på tvers av fag.

Våre selgere, montører og teknikere har lang erfaring med teknologiske produkter. Dette er av meget stor betydning når vi, i dagens digitale hverdag, bruker produkter fra flere fagområder.

Lyd, bilde, automasjon, telefoni, konferanse, lys, gardiner og ikke minst WiFi og nettverk.

Fra plan til ferdig løsning!

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen

  • Planlegging
  • Prosjektstyring
  • Levering
  • Montering
  • Igangsetting
  • Oppfølging